ייפוי כוח מתמשך

שלום וברכה,
אני רפאל כהן, עורך דין לענייני משפחה, ובעל הסמכות נלוות של יועץ זוגי בכיר ויועץ מיני.

הפעם ארצה להתייחס לייפוי כוח מתמשך, להליך מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש ולתנאים הנדרשים לשם הפעלת ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא בעצם מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), למנות אדם אחר על מנת לטפל בענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. ייפוי הכוח מהווה בעצם מעין מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש עבור הממנה (מי שמיפה את כוחו של הממונה, מיופה הכוח), ולעיתים מייחסים לו חשיבות רבה יותר מאשר צוואה.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח, ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי. בנוסף לחתימת הממנה, נדרשת גם חתימת מיופה הכוח. חתימות אלו מהוות הסכמה לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

בנוסף, קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי. רק לאחר קבלת אישור הפקדה והטבעת חותמת ההפקדה על גבי ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לראות את ההפקדה כמאושרת.

אפוטרופוס לגוף ולרכוש

בעצם, עריכה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך היא מעין מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, עבור הממנה, הנעשה על ידיו ומיועד לשמור על זכויותיו ועל טובתו האישית בעת שהוא כבר אינו מסוגל לכך.

אפוטרופוס לגוף ולרכוש

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה, בשל הידרדרות במצבו. הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

נוהגים לכנות מינוי מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך כאל מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, שכן הדבר דומה במקצת להליך של מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט והאפוטרופוס הכללי, אלא שזהו הליך המבוצע על ידי אדם בגיר ועבור אדם בגיר, ולא עבור קטין.

הפעלת ייפוי כוח מתמשך

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח, ולעשות בו שימוש, רק לאחר כניסתו לתוקף. מועד הפעלת ייפוי הכוח וכניסתו לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ולכן מתעורר הצורך בפעולת מיופה או מיופי הכוח.

הפעלת ייפוי כוח מתמשך

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. לדוגמה: על פי החלטה משותפת של מיופי הכוח עם בנות הזוג או ילדי הממנה, שאינם מיופיי הכוח, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר לא מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, או בקרות אירוע מסוים דוגמת אשפוז פסיכיאטרי.

במידה ולא קיימת התייחסות מפורשת לתנאים אלו בייפוי הכוח המתמשך, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בהתאם לחוות דעת מומחה, בצירוף הצהרת מיופי הכוח שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

כדי להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, על מיופי הכוח לבצע את הפעולות הבאות:

 • ליידע את האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:
  • הממנה.
  • אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון.
  • אם הממנה מתגורר אצל קרוביו  – יש להודיע לאותם קרובים.
  • אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.
  • יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.
 • להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף.

אם מונו מספר מיופי כוח – על כל אחד מהם למלא את ההצהרה ולהגישה באחת מהדרכים המפורטות להלן. לחלופין, מיופה כוח אחד רשאי להגיש את ההצהרות שמולאו על ידי מיופי הכוח האחרים

לסיכום

הליך מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש, אשר נעשה באמצעות ייפוי כוח מתמשך, הוא הליך שבו מבקש אדם, בעודו בדעה צלולה וכאשר הינו מסוגל להבין בנושאים לגביהם ניתן ייפוי הכוח, למנות אדם אחר על מנת שיוכל לקבל החלטות בדבר ענייניו האישיים, הגופניים ובענייני רכושו, לאחר שהממנה יגיע למצב שבו הוא אינו מסוגל לכך בעצמו.

כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח אחד, למנות מספר מיופי כוח על פי סדר, כך שבמידה ומיופה כוח אחד לא מסוגל לקיים את ייפוי הכוח האחריות תועבר לממונה הבא, או למנות מיופה כוח לכל עניין ועניין.

בתפקידי כעורך דין לענייני משפחה עברתי הכשרה, על ידי האפוטרופוס הכללי, לערוך ולקיים ייפוי כוח מתמשך.

עו"ד רפאל כהן

עו"ד כהן בעל שני תארים אקדמיים ומגוון לימודי תעודה בגישור זוגי ומשפחתי ונותן ייעוץ משפטי ראשוני בהתנדבות במסגרת שירות ייעוץ לאזרח בעפולה והאזור. עו"ד כהן מתמחה בתחום דיני משפחה והמעמד האישי על כל רבדיו תוך שימת דגש על מתן מענה וליווי אישי לכל לקוח לפי צרכיו ומטרותיו הייחודיים.

5/5
לתיאום פגישת ייעוץ חייגו: 054-7911163

מאמרים

פתח
1
איך אפשר לעזור?
שלום וברכה
Call Now Button