צו ירושה

שלום וברכה,
אני רפאל כהן, עורך דין לענייני משפחה, ובעל הסמכות נלוות של יועץ זוגי בכיר ויועץ מיני.

בשורות הבאות אסביר מעט על קיום צו ירושה, מה סמכותו של מנהל עיזבון, מתי מקיימים חלוקת ירושה לפי חוק הירושה ומה היא ירושה על פי דין ללא צוואה. ירושה, על פי חוק הירושה, דורשת מינוי של מנהל עבור עיזבון המת, בהליך הדומה למתן ייפוי כוח מתמשך, אשר יהיה אחראי לחלוקת העיזבון על פי התנאים בחוק.

צו ירושה

 

ראשית, כאשר מדברים על ירושה של אדם נהוג להשתמש במונח הנקרא עיזבון, עיזבון הוא בעצם כלל הנכסים, הנזילים והלא-נזילים, של אדם לאחר פטירתו. כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך העיזבון (ירושה) של אדם שמת, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה. למעשה, המושג 'עיזבון' אינו מוגדר בחוק, אולם הפירוש שניתן בפסיקה למושג הוא "כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש".

על כן, המונח עיזבון למעשה מתאר את הירושה: כל הכספים, הנדל"ן, הרכוש, הזכויות והחובות שהיו לאדם בזמן מותו. אם האדם המת ערך צוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה, בהתאם לצו קיום הצוואה, אם האדם המת לא ערך צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו החוקיים, בהתאם לצו הירושה.

יורשיו החוקיים של אדם מוגדרים, בחוק הירושה, כבני משפחתו של האדם המת (המוריש) מדרגה ראשונה ושניה, כלומר: מי שהיה במות המוריש בן-זוגו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

צו ירושה

כפי שהזכרנו, כדי שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך עזבונו של אדם שמת, עליו להגיש בקשה הנקראת "בקשה למתן צו ירושה".

אם האדם המת ערך צוואה, יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה כדי שהצוואה תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים). אם הצוואה לא כללה את כל הרכוש, ניתן להגיש בנוסף לבקשה לצו קיום צוואה גם בקשה לצו הירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את הרכוש שלא מופיע בצוואה בין היורשים החוקיים.

על כן, צו הירושה הוא בעצם הדרך החוקית לחלק את רכושו את האדם המת כאשר אין בנמצא צוואה, או כאשר הצוואה אינה ערוכה כדין ואינה קבילה, או שהצוואה בוטלה עקב התנגדות. חלוקת ירושה לפי חוק הירושה, המכונה גם ירושה על פי דין ללא צוואה, מתבצעת על פי סדר עדיפות, כמוגדר בחוק הצוואות, כאשר ילדיו של המוריש קודמים להוריו, והוריו של המוריש קודמים להורי הוריו.

מנהל עיזבון

מנהל העיזבון הוא בעצם אדם, שמונה על ידי בית המשפט, או על ידי בקשת היורשים, או על ידי בקשת המוריש (במידה וקיימת צוואה בתוקף), על מנת לטפל בחלוקת כספי העיזבון בין היורשים החוקיים. על פי חוק הירושה, בית משפט רשאי למנות מנהל עיזבון, לפי בקשת אחד היורשים, בצו, או לפנות לרשם הירושות על מנת שהרשם ימנה מנהל עיזבון.

מנהל העיזבון חייב, על פי חוק הירושה, לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון. חלוקת יתרת העיזבון תתבצע בין יורשי המנוח, לפי צו ירושה או לפי צוואה מקיימת. כמו כן, חייב מנהל העיזבון למלא אחר כל ההוראות הנוספות הקיימות לשם קיום צוואת המוריש.

מנהל עיזבון

במידה והמוריש קבע, בצוואתו, מי הוא מנהל העיזבון – ימונה מנהל העיזבון על פי הרשום בצוואה, וכל הסמכויות והמחויבויות של ניהול העיזבון יוטלו עליו.

חלוקת ירושה לפי חוק הירושה

כיום, צו ירושה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם. כמו כן, בהתאם לחוק הירושה, לאחר שמוגשת בקשה לצו הירושה, מפורסמת הודעה על כך בעיתונות וברשומות, כדי לאפשר למי שמעוניין, להביע את התנגדותו למתן הצו.

את מסמך ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון, במסירה ידנית או במשלוח בדואר. על ההתנגדות להיות מוגשת בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה על הגשת הבקשה למתן הצו ובתנאי שטרם ניתן הצו.

חלוקת ירושה לפי חוק הירושה

כל אדם רשאי להגיש התנגדות לצו ירושה, ובתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:

  • הוגשה בקשה למתן צו הירושה ופורסמה הודעה על כך בעיתונות וברשומות.
  • טרם ניתן צו הירושה.

ירושה על פי דין ללא צוואה

במידה והמנוח לא הותיר צוואה בנוגע לחלוקת עזבונו, ימונה מנהל עיזבון, על ידי בית המשפט, על פי בקשת אחד היורשים, אשר יופקד עליו לנהל את כספי העיזבון, לכנס את נכסי העיזבון ולסלק את חובות העיזבון. לאחר שכונסו נכסי העיזבון וסולקו החובות, החלק הנותר מהעיזבון מחולק בין כל היורשים, על פי סדר – בניו של המוריש קודמים, לאחר מכן הורי המוריש ולבסוף הורי הוריו. כל זאת, כמובן, אם לא עלתה התנגדות למתן צו ירושה.

בכל מקרה, ההמלצה היא לערוך צוואה – שבה מפורטים כלל נכסי המוריש, וכלל היורשים שתרצו להוריש להם חלק כזה או אחר מהנכסים. עריכה של צוואה שכזאת תבטיח את חלוקת הרכוש שלכם בצורה שתהיה נכונה ביותר עבורכם, ועל פי רצונכם המלא. עורך דין לענייני משפחה מוסמך לערוך צוואה שכזאת.

עו"ד רפאל כהן

עו"ד כהן בעל שני תארים אקדמיים ומגוון לימודי תעודה בגישור זוגי ומשפחתי ונותן ייעוץ משפטי ראשוני בהתנדבות במסגרת שירות ייעוץ לאזרח בעפולה והאזור. עו"ד כהן מתמחה בתחום דיני משפחה והמעמד האישי על כל רבדיו תוך שימת דגש על מתן מענה וליווי אישי לכל לקוח לפי צרכיו ומטרותיו הייחודיים.

5/5
לתיאום פגישת ייעוץ חייגו: 054-7911163

מאמרים

פתח
1
איך אפשר לעזור?
שלום וברכה
Call Now Button